Medkrigförande, på engelska co-belligerence, är tillståndet när flera stater eller faktioner för krig mot en gemensam fiende utan att vara bunden av ett formellt avtal eller någon allians.

Medkrigförande är en bredare och mindre precis benämning än "allierad". Medkrigförande kan föra helt separata krig eller ha varierande samarbete. De olika medkrigförande kan ha helt olika mål.

Exempel på medkrigförande under andra världskriget är Finland och Tyskland och under det kalla kriget NATO och Sverige, i den mening att Sverige stödde NATOS signalspaning och utbytte militär information riktad mot en gemensam fiende, Sovjetunionen.

Termen medkrigförande antyder avstånd, kulturellt, religiöst, ideologiskt, medan "allians" antyder motsatsen. Medkrigförande kan även användas som förskönande omskrivning av en annars svårförklarlig pakt eller svårförklarligt samarbete.

Se ävenRedigera

Engelska wikipedia