Benämningen medeltidsarkeologi är grundad i Danmark och Tyskland, under mitten av 1800-talet. I Sverige utgår medeltidsarkeologin främst från vikingatiden och medeltiden. Det finns två grundläggande metoder som delas in i den förhistoriska arkeologin: typologi och stratigrafi.

Bockstensmannen - ett av Europas främsta fynd inom medeltidsarkeologin.

UndervisningRedigera

Sedan 1950-talet har medeltidsarkeologin skapats med egna tidskrifter och konferenser för egen undervisning och forskning. Undervisning av medeltidsarkeologi började undervisas i Sverige år 1962 vid Lunds universitet.

Erik CinthioRedigera

Medeltidsarkeologen Erik Cinthio[1] var professor i detta ämne vid Lunds universitet 1980-1986. Han var den första professorn i Sverige som föreläste om ämnet medeltidsarkeologi. Cinthio utvecklade medeltidsarkeologin till en självständig akademisk disciplin. Hans forskningar riktade främst in sig på kyrko- och stadsarkeologiska problem.

ForskningRedigera

Forskningen[2] om medeltidsarkeologi handlar om de fyra stånden: studier som rör städerna, landsbygden, kyrkorna och borgarna. Man har inte forskat länge om arkeologin som vetenskap utan började i första delen av 1800-talet. Med hjälp av bilder och texter, samt andra material, kan forskarna tolka av hur ett samhälle var uppbyggt. Materiella saker så som gator, torg, byggnader, krukor, avfall och övriga redskap, bidrar till forskarnas undersökningar och deras tolkningar för materiell kultur.

Christian Jürgensen ThomsenRedigera

Jürgensen Thomsen är den person som skapade den moderna arkeologiska forskningen. Han la en kronologisk uppdelning av forntidens perioder stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Detta gav en tidsdimension till arkeologin.

Sven NilssonRedigera

Sven Nilsson var en forskare som levde mellan år 1787 till 1883 i Skåne, Sverige. Han lade grunden för den levande arkeologin. Han visade likheterna mellan fornfynd och redskap som använts av primitivt folk och tyckte det var viktigt att de redskap som haft en betydelse i människors liv, var värdiga att berätta om.

Dock påskyndades denna utveckling år 1859, då fransmannen Boucher de Perthes och engelsmannen Pengely upptäckte något viktigt. De hade kommit på en övertygande teori efter deras målmedvetna arkeologiska utgrävningar och studier. Studierna och utgrävningarna visade med hur olika lager bildats i jorden, med det äldsta jordlagret längst ner, att människor har levt samtidigt som de utdöda djuren mammutar och sabeltandade tigrar. Innan dess hade man följt bibelns berättelser om människan.

FyndRedigera

Det finns flera omtalade fynd som hittats från medeltiden. Bl.a. lik, föremål och ruiner.

BockstensmannenRedigera

Bockstensmannen är ett av Europas mest bevarade medeltida fynd och som fått namnet efter att den hittades i Bockstens Mosse år 1936. Det är kvarlevor från en man som dog ca år 1366-1380. Han är det enda kända mosslik som har pålats fast i mossen, vilket gjordes för att han inte skulle bli en gengångare.

ReferenserRedigera


KällorRedigera