Medelanomali, betecknas: M, vinkeln sett från solen mellan perihelium och en fiktiv planet med jämn rörelse som har samma fokus och omloppstid som den verkliga planeten, mätt i planetens rörelseriktning. Den fiktiva och den verkliga planetens position sammanfaller i perihelium och aphelium.

Medelanomalin är noll då planeten passerar sitt perihelium, och därefter ökar medelanomalin med tiden med exakt 360 grader för varje omloppsperiod.

Medelanomalin kan även användas för en satellits rörelse runt jorden, eller för en godtycklig himlakropps rörelse runt en annan betydligt större centralkropp.

Se även redigera