Medborgarvittne enligt svensk lag är en person, som är närvarande som vittne vid polisens arbete.[1]

Kommunfullmäktige i en kommun får utse trovärdiga personer att som medborgarvittnen följa polisens arbete inom det polisdistrikt till vilket kommunen hör. Har medborgarvittnen utsetts ska polisen i enlighet med vad kommunen har bestämt bereda dem tillfälle att närvara när polisverksamhet utövas med vissa undantag dock enligt 5 §.[2]

Medborgarvittne har tystnadsplikt.

NoterRedigera

  1. ^ Lag om medborgarvittnen (1981:324)
  2. ^ 5 § lag om medborgarvittnen (1981:324)