Öppna huvudmenyn

Medborgarkonto kan avse flera skilda begrepp.

Utjämning av transfereringar under livstidenRedigera

Begreppet medborgarkonto används i politisk debatt, och då även under namnen trygghetskonto och välfärdskonto, som beskrivning av en typ av ekonomiskt konto för transaktioner som rör en medborgares skatter, pensioner, sjukvårdsförsäkringar med mera under livscykeln, då som alternativ till konceptet om medborgarlön.

Införandet av medborgarkonton i Sverige föreslogs 1993 av Stefan Fölster i boken Den långa vägen.[1]

Användarkonto hos offentlig förvaltningRedigera

På en praktisk nivå används termen för ett personligt användarkonto för medborgare med syfte att själv via Internet kunna kommunicera med den offentliga förvaltningen. Medborgarkonto används exempelvis inom kommunal förvaltning för att göra val till service som barnomsorg och skola eller för att rapportera mätarställning för förbrukning av vatten eller elektricitet.

KällorRedigera