Öppna huvudmenyn

Maxidex är en receptbelagd ögonmedicin i form av ögondroppar. Det registrerade, fullständiga namnet på preparatet är Isopto®-Maxidex. Det marknadsfördes första gången 1966–05–15.

Innehåll

InnehållsämnenRedigera

Maxidex innehåller:

HjälpämnenRedigera

Diverse egenskaperRedigera

pH 5,0–6,0. Så gott som olösligt i vatten, lättlösligt i etanol.

ATC-kod S01BA01

Utseende: Vitaktig, ogenomskinlig suspension av mikrokristallinisk dexametason. Förpackas i polyetenflaska, typ drop-tainer® med skruvlock. Innehåller 5 ml.

Förvaras stående vid högst 25 °C och ej kallare än 8 °C. Hållbarhet i oöppnad förpackning 2 år. Ev återstod i öppnad förpackning kasseras för destruktion efter 4 veckor. Får av miljöskäl ej slängas bland vanliga sopor. Före användning ska flaskan omskakas kraftigt.

Vid överdos vid appliceringen spolas med ljummet vatten.

Förskrivning bör göras endast av specialist på ögonsjukdomar. Preparatet är inte godkänt för behandling av barn. Kan av veterinär användas även för behandling av djurs ögon.

Metaboliseras i levern och njurarna och utsöndras i urinen.

Eventuella kontaktlinser ska tas bort före applicering av Isopto-Maxidex. Mjuka kontaktlinser kan missfärgas av konserveringsmedlet. Borttagna kontaktlinser får återinsättas tidigast efter 15 minuter. Dock ska kontaktlinser (såväl hårda som mjuka) helst undvikas så länge behandling med Isopto-Makrodex pågår.

Normalt inga problem för bilkörning eller användning av maskiner. I vissa fall kan tillfällig dimsyn uppträda efter applicering, men klarnar utan åtgärd inom kort. Så länge dimsyn finns ska patienten avhålla sig från bilkörning och arbete med maskiner. Det är patientens eget ansvar för bedömningen att dimsynen avklingat.

HandelRedigera

Tillverkare:

Svenskt ombud Alcon Läkemedel Nordiska AB, Bromma

Av Läkemedelsverket godkänd leverantör S.A. Alcon-Couvreur N.V., Puurs, Belgien med godkännandenummer 07236, 2009‑01‑01.

Parallellimport. Nedanstående läkemedlet skiljer sig inte från det direktimporterade läkemedlet.

Land MT-nummer
Belgien 50164
Bulgarien 50515, 50162
Grekland 50516, 50165
Spanien 50161
Storbritannien och Nordirland 50163

Isopto-Maxidex är utbytbart mot Maxidex från Orion Pharmaceutica (Orifarm), Esbo, Finland.

Besläktat preparad med dexametason-natriumfosfat som verksamt ämne (C22H28F Na2O8P) är Ozurdex som är avsett för injektion i ögat. Extrem hygien föreskrivs vid användningen: sterila skyddskläder, skyddshandskar, munskydd, skyddsglasögon etc. Om bägge ögonen ska behandlas, ska all skyddsutrustning bytas mot ny, innan det andra ögat behandlas.

KällorRedigera