Matthias Ramzelius

svensk politiker

Matthias Ramzelius, född 1679 i Ramsbergs socken, död 22 december 1768 i Sala, var en svensk präst och riksdagsledamot.

BiografiRedigera

Matthias Ramzelius var son till Johannes Andreæ Sahlamontanus och Catharina Fellenius, i sin tur dotter till Andreas Waldemari Regiomigius. Han inskrevs 1698 vid Uppsala universitet men hann bara disputera en gång av de nödvändiga två för magistergraden, innan han 1705 fick tjänst som adjunkt vid Västerås domkyrka och därför prästvigdes. Han fortsatte några år vid domkyrkan med diverse befattningar, tills han 1720 utnämndes av kung Fredrik I till kyrkoherde i Grytnäs och Avesta socknar. Kungen hade hört Ramzelius predika innan utnämningen, och fortsatte besöka honom eftersom han hade jaktmarker i socknarna. Ramzelius fick därmed 1746 ännu en befordran av kungen, till kyrkoherde och kontraktsprost i Sala socken.

Ramzelius var fullmäktig för konsistoriet och stiftet vid riksdagarna 1731, 1738, 1740 och 1743.

Ramzelius gifte sig 1705 med Helena Sahlin, dotter till Georgius Johannis Salinus och Brita Fahlander.

KällorRedigera