För den svenska musikgruppen, se Massgrav (musikgrupp).

En massgrav är en grav där det ligger många människor, ofta utan att namnen på dessa är utmärkta. Massgravar har varit vanliga vid exempelvis krig eller epidemier, då man inte haft tid att gräva individuella gravar. Pestgravar är vanligt förekommande. I Handöl finns en massgrav med en mindre del av de 3000 karoliner som frös ihjäl på fjället på vägen hem från Norge efter Karl XII:s död, den så kallade karolinermarschen, eller runt gårdarna i Handöl sedan de överlevt själva fjället. Massgravar är vanligt förekommande i samband med krig. Vid större slagfält har ofta de stupade efter ett slag begravts i massgravar.

De mest kända massgravarna är ändå de som gjordes i samband med nazisternas koncentrationsläger i Tyskland under andra världskriget. På koncentrationslägrena dödade nazisterna olika människor som de ansåg oönskade i mycket stor omfattning och kropparna slängdes ned i enorma massgravar som kunde rymma mer än 1000 människor i vissa extrema fall.

En minneslund är ingen massgrav,.