Maruter (sanskrit: मरुत) är i indisk mytologi en grupp stormgudar och krigare söner till Rudra och Diti , guden Indras följeslagare.