Martebo myr är ett nu huvudsakligen utdikat myrområde i Martebo socken och angränsande socknar på Gotland. Den omfattade 1 560 hektar, varav 173 hektar sjö, den östra delen kallades Lokrume myr och omfattade 790 hektar och 41 hektar sjöar. Idag återstår endast mindre sankmarker.

Bland sjöarna som idag är torrlagda märks Mos träsk, Storträsk, Landträsk, Korspallträsk, Ensfjärdträsk, Ojstersojdsträsk, Rollumsträsk, Yxne träsk med flera. Myren avtappades genom Landträsk och Lummelundaströmmen. I slutet av 1800-talet utdikades myrområdet med en avtappningskanal vid Tjauls i Lummelunda socken för att förvandla myren till odlingsmark.

Hela Martebobäckenet torde under stenåldern och fram till början av bronsåldern ha utgjort en grund sjö, som därefter börjat växa igen. I samband med klimatförsämringen i slutet av bronsåldern har vattenståndet i myren åter ökat och flera av de mindre sjöarna bildats.

Delar av tidigare Landträsk anlades 1975-1976 som bevattningsdamm. Den nya dammen heter Landträskdammen och blev snabbt ett häckningsställe för flera fågelarter.

KällorRedigera

  • Beskrivning till kartbladen Visby och Lummelunda SGU N:0 183, G Lundqvist, J Ernold Hede och N. Sundus, 1940. s. 105-118.