Marginalprodukt är den nationalekonomiska termen för det producerade tillskott, vara eller tjänst, som ytterligare en enhet av en produktionsfaktor ger. Marginalprodukten av en given insatsvara kan uttryckas som:

där är förändringen i producentens användning av insatsvaran (vanligtvis en förändring med en enhet) och är förändringen av den producerade kvantiteten.

Se även redigera