Manifest för en bättre ljudmiljö

Manifest för en bättre ljudmiljö är ett manifest publicerat av Kungliga Musikaliska Akademien 1995 i Svenska ljudlandskap: om hörseln, bullret och tystnaden.[1][2]

Manifestet uppmärksammar akuta ljud- och bullerfrågor och föreslår åtgärder. Det har utarbetats av Stig Arlinger, Bengt Holmstrand, Henrik Karlsson, Leo Nilsson, Ludvig Rasmusson, Torbjörn Stockfelt, Ola Stockfelt och Mikael Strömberg.

KällorRedigera

  1. ^ Karlsson Henrik, red (1995). Svenska ljudlandskap: om hörseln, bullret och tystnaden. Stockholm: Musikaliska akademien i samarbete med Institutet för framtidsstudier. Libris 8379768. ISBN 91-85428-93-0 
  2. ^ http://www.ljudcentrum.lu.se/upload/Ljudmiljo/MANIFEST.PDF[död länk]