Malldiskussion:Supplement

Lägg till ämne
Det finns inga diskussioner på denna sida.

Den ursprungliga formuleringen av denna mall gjorde klart att ett supplement inte var ett regeldokument. Detta togs bort av habj med en bra motivering[1]. Efter en tid lägger Vints tillbaka en brasklapp[2] som i mitt tycke var sämre än de båda tidigare varianterna, där på förändrar jag formuleringen för att göra det hela ännu tydligare utan att för den skull misstänkligögra just artiklar med mallen supplement [3]. Det kan dock inte andejons tolerera [4] och vi har i den versionen en nästan parodiskt lång brasklapp. Jag har därför återställt habjs variant och jag föreslår att vi enas om en formulering innan vi börjar mickla med mallen igen. Föreslå gärna skrivningar här nedan den som inte tycker att det är tillräckligt tydligt med en uppmaning att skriva om texten om den inte motsvarar praxis. MiCkE 17 augusti 2008 kl. 16.16 (CEST)

WP:SIR är en av de farligaste reglerna vi har. Den är en bra säkerhetsventil, men vi kan inte gå och hänvisa till den i alla andra metadokument. Oavsett vad man tycker att styrdokumenten bör benämnas så bör vi inte ge intryck av att det är OK att köra sitt eget race, dels eftersom det kommer skada encyklopedin, dels eftersom den användare som tror det snabbt kommer att finna hur fel det är. Vi har ett problem i att det är svårt att förklara hur sidor i wikipedia-namnrymden skall tolkas, men att bara hänvisa till SIR är ingen lösning. Det vore bättre att utveckla Wikipedia:Policy och riktlinjer och hänvisa dit.
andejons 17 augusti 2008 kl. 16.51 (CEST)
Vad jag kan tycka är att supplement och essärer inte är några fastlagda riktlinjer eller policys och att man därför inte måste följa dessa lika hårt som riktlinjer eller policys. Vi kan ju inte förvänta oss att alla ska känna till vartenda dokument på Wikipedia som är supplement eller en essär. Därför är åberopandet av WP:SIR ett bra alternativ här. Även om det står väldigt mycket bra på även de dokumenten som man bör följa./Dubbelosix 17 augusti 2008 kl. 16.55 (CEST)