Malldiskussion:Pågående

Aktiva diskussioner


Aktuell händelseRedigera

Borde man inte lägga tillbaka "eller aktuell händelse" i den här mallen, eftersom saker inte direkt behöver vara pågående i sig, även om nyhetsrapporteringen är pågående? / Elinnea 31 juli 2007 kl. 11.57 (CEST)

Meningslös mallRedigera

Den här mallen fungerar inte som tänkt. Jag har nu tagit bort ett 20-tal förekomster av den här mallen i artiklar som många gånger inte varit aktuella på flera månader. Uppenbarligen tycker många det är kul att "tagga" aktuella ämnen med den här mallen, men sen blir den liggande och ger ett löjligt intryck när man besöker artikeln några månader senare. Finns det någon vettig anledning överhuvudtaget att använda den här mallen? Jag tycker det finns goda skäl för att ta bort den helt och hållet. --Kildor 12 juni 2008 kl. 15.05 (CEST)

den är bra för läsaren IMHO, men som du säger den ska rensas bort så fort skeendet är slut. - Gthyni 12 juni 2008 kl. 15.07 (CEST)
Eftersom den så pass ofta ligger kvar i inaktuella artiklar så tycker jag inte den är bra för läsaren, utan snarare missvisande. Och även om den rensades bort i större utsträckning så bidrar den inte med något av större värde på aktuella artiklar. So You Think You Can Dance: Scandinavia är tydligen ett "pågående skeende". Enligt mallen kan tydligen informationen vara inaktuell och ändras snabbt. Nu när jag undersökt saken inser jag att programserien redan är avslutad. Så det enda som är inaktuellt i artikeln är mallen som säger att artikeln beskriver ett pågående skeende.
Letar upp ett annat exempel: Hittar Lista över ledamöter av Sveriges riksdag 2006-2010. Det är uppenbarligen ett pågående skeende. Men informationen ändras knappast snabbt. Senaste redigeringen gjordes för en och en halv månad sedan, och det var när någon la till den här mallen överst i artikeln. "Informationen kan vara inaktuell". Jovisst, det är sant. Men det gäller ju ett stort antal artiklar här på Wikipedia. T.ex. den om Sverige. Är det också ett pågående skeende? Jag tror faktiskt inte att den här mallen bidrar med så mycket för läsaren. --Kildor 12 juni 2008 kl. 15.39 (CEST)

Meningslös mallRedigera

Håller med ovanstående. SFFR? Har den varit uppe förut? M.v.h. Jacob Lundberg (Diskussion) 12 februari 2009 kl. 01.48 (CET)

Mallen är föreslagen är radering.
... och resultatet blev Behåll. --MagnusA 10 mars 2009 kl. 21.01 (CET)
Jag tolkar diskussionen som att mallen visserligen skall behållas, men användas med måtta. Wikipedia är inte någon nyhetsförmedling, inte eller någon plats för spekulationer. Spekulationer skall hellre tas bort (eller möjligen formuleras om). --MagnusA 11 mars 2009 kl. 08.31 (CET)
Jag håller visserligen inte med Wanpe om att resultatet av diskussionen var behåll (möjligtvis ingen konsensus). Men visst verkar det vara så att de flesta anser att mallen ska användas med måtta... --Kildor 11 mars 2009 kl. 16.23 (CET)

Omarbetning av mallenRedigera

Med anlednig av Lavallens initiativ att datumstämpla mallen vill jag även väcka frågan om vi behöver de olika varianterna av mallen. Mall:Pågående mästerskap och Mall:Pågående sport är dubletter och bör kunna slås ihop. Mall Mall:Pågående tennis känns lite för specifik när sportmallen finns. Mall:Pågående krig känns problematisk då den stämplar en pågående väpnad konflikt som ett krig. Det känns som att man öppnar pandoras ask när man börjar göra specifika varianter av mallar. Vore kanske det bästa att avskaffa alla utom Mall:Nyligen avliden och Mall:Pågående? hejkompis 17 april 2010 kl. 10.51 (CEST)

Man skulle ju kunna göra denna mall lite mer flexibel. - Lägga in parameter: typ=OS eller dylikt, och vi byter med detta ut lite av texten och illustrationen? -- Lavallen 17 april 2010 kl. 11.02 (CEST)
Frågan är om mallen behöver tala om vad artikeln handlar om. Det vet ju läsaren redan. Det finns en risk att mallen sväller enormt om vi väl börjar göra customversioner som bara är estetiska. Vill man kolla efter mallen inom särskilda intresseområden finns ju catscan. hejkompis 17 april 2010 kl. 11.19 (CEST)
Omdirigera samtliga specifika till denna då (utom nyligen avliden då). -- Lavallen 17 april 2010 kl. 11.23 (CEST)
Vet inte om det är helt okontroversiellt. Vi kan invänta mer input? hejkompis 17 april 2010 kl. 11.38 (CEST)
Insåg att det finns specifika kategorier kopplade till vissa mallar så det kan komplicera saken... -- Lavallen 17 april 2010 kl. 12.08 (CEST)
Hur göra med det jag föreslog på Bybrunnen - datumkategoriseringen? Tanken är att mallarna inte ska glömmas bort, vilket vi av erfarenhet vet händer när det gäller ågärdsmallar som är odaterade... -- Lavallen 17 april 2010 kl. 11.23 (CEST)
Kräva bäst-före-parameter som du skrev på bybrunnen låter bra. hejkompis 17 april 2010 kl. 11.27 (CEST)
Bäst-före hade jag inte för avsikt med denna. Den är pågående nu och då ska nu's datum vara inskrivet. Jag skulle rekomendera att det datum man lägger in i mallen är dagen då mallen lades in. - En bortglömd mall blir då uppmärksammad eftersom den har legat i flera månader. - Märker man efter flera månader att det fortfarande är pågående så ska det vara fritt fram att stämpla om mallen för att markera detta.
Framtida-mallarna tänke jag dock annorlunda. - De ska stämplas med det datum då säsongen går igång, för att prata sportspråk. - Vid det datumet ska den göras om till en pågående-mall automatiskt och läggas i pågående-kategorier. -- Lavallen 21 april 2010 kl. 19.14 (CEST)
Idag rensade jag ett förtiotal artiklar från sina pågåendemallar. Måga av dem "gick ut" i höstas... Månadskategoriseringen var en god hjälp vid genomgången. Det är lätt att smäcka in en mall medan ämnet är hett, speciellt ämnen av nyhetskaraktär. Det är värre att komma ihåg att ta bort dem när det inte är lika hett längre... Till och med ett gäng sportevenemang hade blivit inaktuella. --MagnusA 5 mars 2012 kl. 21.03 (CET)
Jag tycker också att mallen bör raderas eftersom den ofta är lösningen på ett problem som inte finns. Det är oftast när ett ämne är i rampljuset som en artikel uppdateras exempelvis Lexbase, därför är dessa pågånde-artiklar ofta uppdaterade. Så mitt förslag är att man istället använder mall:inaktuell /Bro (disk) 30 januari 2014 kl. 13.06 (CET)

Ny version efter attentatet på DrottninggatanRedigera

Jag ställer mig kritisk till den förändring som gjordes i anslutning till attentatet på Drottninggatan, då det lades till att "Personuppgifter publiceras med stor försiktighet och fördröjs i så fall tills kunskapsläget är stabilt". Det är väl i och för sig bra - ja helt nödvändigt - att det inte publiceras obekräftade namnuppgifter. Men är denna mall det rätta stället att påpeka detta? Och vad innebär "fördröjs"? Det är dessutom oklart om den meningen vänder sig till läsaren eller tiller till den som skulle få för sig att lägga in ett namn. Jag anser därför att den meningen bör återställas. Möjligen finns det däremot anledning att komplettera mallen med en uppgift om eftersom nyhetslägen kan vara svåröverblickbart bör läsaren ha en vaksamhet för risken att vissa publicerade uppgifter trots allt kan visa sig vara felaktiga. Lindansaren (diskussion) 12 april 2017 kl. 13.33 (CEST)

Meningen "Personuppgifter publiceras med stor försiktighet och fördröjs i så fall tills kunskapsläget är stabilt." är obegriplig. Vadå i så fall? Vad tillför de tre orden (som från början var skrivna som ett; isåfall, men delades upp av Paracel63. Kan inte de tre orden strykas utan att något viktigt budskap går förlorat? Det kvarvarande fördröjs tills skulle kunna bytas mot inte förrän. --Larske (diskussion) 27 oktober 2017 kl. 19.20 (CEST)
"Publicering av personuppgifter görs med stor försiktighet, och uppskjuts i förekommande fall tills kunskapsläget är stabilt.(?) --Caztorp (diskussion) 27 oktober 2017 kl. 19.32 (CEST)
@Larske: Ordet isåfall fanns inte i min ordlista, så jag ändrade. Caztorps formulering verkar som en förbättring.--Paracel63 (diskussion) 27 oktober 2017 kl. 22.35 (CEST)
Bra förslag Caztorp. Att helt ta bort "i förekommande fall"/"i alla fall" är också ok så att den förfulande mallen krymper.
Lindansaren: Mitt tillägg om personuppgifter riktar sig till läsare och inte den som redigerar. Avsikten är att förklara exempelvis varför gärningsmän inte brukar nämnas på svenska Wikipedia förrän dom vunnit laga kraft - trots att de namnges på andra Wikipediaversioner och i etablerad media såväl som forskning. Så att förvånade besökare inte tror att det bara är för att svenska Wikipedia är långsamma. (Själv tycker jag att vår fördröjningspraxis är överdriven, åtminstone när gärningsmannen har erkänt, eller rättsväsendet till slut nämner personen vid namn på deras webb. Men det är en annan fråga.)
Orsaken var också ovanstående diskussion om mallens meningslöshet. Jag tycker att pågående-mallens inledande varning om att "info kan komma att ändras snabbt" sällan tillför något för läsaren, därför att svenskspråkiga Wikipedia är bra på att rensa bort info som kan komma att förändras. Mallen är ofta onödig i artiklar som saknar personuppgifter, och lurar läsaren att artikeln inte är tillförlitlig. Egentligen säger sig ju Wikipedia inte publicera sanningen utan kunskapsläget sådant det ser ut idag, och det gäller alla artiklar. (När det gäller relevanta uppgifter som inte är personuppgifter så tycker jag f.ö. att vi bara ska fördröja uppgifter som är så föränderliga att det inte är realistiskt att vi ska hinna uppdatera dem.) Tomastvivlaren (diskussion) 1 november 2018 kl. 14.51 (CET)
Jag genomförde motsvarande ändring även i mall:Pågående person, se [1] och la in följande förklaring i de båda mallarnas dokumentation: Syftet är också att förklara för läsaren varför känsliga personuppgifter, även sådana som är kända i media eller i andra språkversioner av Wikipedia, kan raderas på svenskspråkiga Wikipedia i väntan på att kunskapsläget blir stabilt, såsom att en dom har vunnit laga kraft. Okej? Jag råkade redigera oinloggad, och alla tre ändringar återställdes. @Disembodied_Soul: Tomastvivlaren (diskussion) 25 april 2019 kl. 20.13 (CEST)
Aha! Det var just det att en oinloggad gjorde tämligen omfattande ändringar som gjorde att jag återställde. Disembodied Soul (diskussion) 25 april 2019 kl. 21.01 (CEST)