Malldiskussion:K3

Aktiva diskussioner

ArkivRedigera

Önskemål - K3resh eller liknandeRedigera

@Yger, Larske: Först: Jag är lite osäker på lämpligt forum, det här berör bara administratörer och därför ville jag inte gå till bybrunnen.

Jag skulle vilja ha en mall K3resh, där "resh" står för "Rasistiskt, Exkrementellt, Sexistiskt eller Hatiskt" Mallen ska förslagsvis ha följande text:

-- start text --

Välkommen till Wikipedia! Ett eller flera bidrag från denna IP-adress har varit rasistiskt, exkrementellt, sexistiskt eller hatiskt och därför har IP-adressen omedelbart blockerats (i X dagar). Wikipedia har noll-tolerans mot denna typ av redigeringar varesig de sker i artiklar, i kommentarsrader, i användarnamn eller på annat sätt.
Från offentliga datorer och gemensamma nätverk kan det komma både seriösa och oseriösa bidrag och en blockering orsakad av någon annans klotter drabbar samtliga användare av denna IP-adress. Om du registrerar dig och loggar in får du tillgång till fler funktioner, och dina redigeringar riskerar inte att förväxlas med oseriösa ändringar från IP-adressen.

-- slut text --

men i övrigt fungera precis som K3. Efter att ha varit administratör i 2 månader tycker jag det vore lämpligt att förstaåtgärden mot denna typ av klotter är omedelbar blockering i säg 1 vecka, och det skulle spara lite tid att ha denna mall. Anhn (diskussion) 16 november 2018 kl. 15.39 (CET)

jag tycker det är bra du experimenterar med nya mallar i klotterbekämpningsarbetet. Det var så {{pb}} kom till. Jag föreslår dock att du inte alls kopplar den till {{K3}}, och att antal dagar som blockeringen läggs på kan variera. Men inte mindre är tre dagar, egentligen inte mindre än två veckor, och då det K4 den ersätter inte K3.Yger (diskussion) 16 november 2018 kl. 15.48 (CET)
Tack för din respons. Jag kan kalla den K4resh, men med texten ovan. Jämfört med K4-texten talar den då inte om "upprepade oseriösa" utan tydliggör att blockeringen sker omedelbart. Jämfört med K4-texten har jag dessutom tagit bort texten att hänvisa till sandlådan - utan säger istället att den aktuella redigeringen är oacceptabel var den än sker. Och så vill jag behålla tids-parametern så att man kan välja blockeringslängden. Anhn (diskussion) 16 november 2018 kl. 16.22 (CET)
Och jag vill alltså inte ersätta K3 eller K4, utan komplettera med en "bror" till någon av dem. Anhn (diskussion) 16 november 2018 kl. 16.23 (CET)
Känns bra.Yger (diskussion) 16 november 2018 kl. 17.18 (CET)
Spännande ide, varningar skall alltså inte begränsas till vandalism, utan även ges en politisk innebörd, admins kall kunna visa vilka åsikter som får exponeras och inte? Finns det möjligen en risk att detta kan missbrukas, samt att allmänheten kan uppleva att Wikipedia formellt slutar bli neutral och en fri encyklopedi? Och behovet är inte primärt att motverka vandalism, utan "som en bror" med ett politiskt budskap? Dan Koehl (diskussion) 16 november 2018 kl. 17.42 (CET)
@Dan Koehl: Tack för din synpunkt. Nej, jag vill inte att varningar ska ges politisk innebörd. När jag tänkt efter så tror jag att det jag är ute efter är möjligheten att omedelbart kunna blockera den som gör uppenbar vandalism, och jag inser att det kan leda till problem om en försöker sig på alltför detaljerade beskrivningar om vad detta är. Vad är uppenbar vandalism? Ja, enligt min mening är det redigeringar där N-, F- eller K-ordet används absolut fullständigt irrelevant. Det är också redigeringar där det förekommer namngivna påståenden (NN är en ... H-ordet eller B-ordet) som absolut är irrelevant för artikeln, och som dessutom kan vara brottsligt förtal, och vara till stor skada för en enskild person. Jag har blockat en (samt raderat redigeringen) som skrev ett sådant påstående för en namngiven person i ett hockey-lag i lagets wiki-artikel, där kan en ju närma sig någon slags relevans att skriva något om lagets medlemmar, men när det innehåller ovan nämnda bokstavsord, eller påståenden om personens sexuella läggning eller förmåga - då är det uppenbar vandalism. Sedan har vi subtil uppenbar vandalism, där vandalen ändrar Adolf Hitlers födelseår från 1879 till 1878, ändrar numeriska uppgifter om längd och vikt hos flygplan. Det är ju nästan ännu värre - eftersom det är svårt att upptäcka och kan ställa till stor skada.
I dessa lägen med uppenbar vandalism vill jag (och kan idag) göra en omedelbar blockering på säg en vecka. Om det sedan efter en vecka återkommer uppenbar vandalism menar jag att en direkt kan gå på läsårsblockering. Denna strategi kommer att spara en del arbete, och skydda wikipedia lite bättre. Jag tycker det är viktigt att behålla möjligheten att redigera oinloggad, men när den missbrukas så uppenbart måste en vara lite effektiv och kraftfull.
Arbetsgången idag vid uppenbar vandalisering är som jag ser det följande:
 • Ett klotter upptäcks, till exempel genom flaggning av klotterfilter
 • Klottret inspekteras via diff och bedöms som uppenbar vandalism
 • IP:s diskussionssida öppnas. Om den är tom skapas den, och vid uppenbar vandalism kan lämpligen en K2 läggas omedelbart (där formuleringen stötande språkbruk" till skillnad från K1 antyder att det handlar om uppenbar vandalism
 • Om IP:s disk-sida innehåller tidigare noteringar kontrolleras om föregående notering är närliggande i tid (åtminstone samma läsår, och särskilt graverande om det är samma dag). Då läggs en K3 med säg 1 dag eller 1 vecka
 • Om IP:s disk-sida innehåller en nylagd K3 så läggs en läsårsblockering
 • Om IP:s disk-sida innehåller en tidigare läsårsblockering så kan den förnyas
Den förändring som jag föreslår är att första åtgärd vid en tom IP-diskussionssida är att direkt lägga en K3 med säg 1 vecka. En slipper då att lägga en inledande K2 och invänta "klotter nummer 2".
Dessa synpunkter handlar egentligen mer om riktlinjer för bedömning av klotter samt dess bemötande, och inget hindrar att en redan idag till exempel lägger en blockering på en vecka direkt vid uppenbar vandalism och en K3, och sedan en vecka senare lägger en LB. Fråga 1 är ju egentligen om denna strategi behöver förankras bättre, kanske en diskussion i bybrunnen, eller kanske under WP:KS, eller om den kan tillämpas. Fråga 2 är sedan att jag efterlyser en "anpassad" K3 med följande ändringar:
 • texten "har varit oseriösa och därför har IP-adressen tillfälligt blockerats. Framtida redigeringar av den här typen hänvisas till Sandlådan."
 • ersätts med "har varit uppenbar vandalism och därför har IP-adressen omedelbart blockerats. Denna typ av redigeringar är inte välkomna någonstans på Wikipedia."
Efter att ha inspekterat de olika mallarna K1-K6 så gör jag följande noteringar: K3 är användbar för omedelbar blockering, men kan behöva justeras enligt ovan om den ska användas med min föreslagna vandal-strategi. Mallarna K4-K6 är egentligen väldigt lika, men uttrycker en slags eskalering där det alltid handlar om upprepade missgrepp, och de passar därför inte riktigt bra för en omedelbar blockering.
En idé jag fick just nu var att det är faktiskt väldigt liten skillnad mellan K5 och K6. Skulle jag kunna få uppdatera K6 och anpassa den för direktblockering vid uppenbar vandalism, enligt tankegångar redovisade ovan? Jag kommer då även att uppdatera WP:KS, där jag redan skrivit en del. Undrar Anhn (diskussion) 17 november 2018 kl. 12.59 (CET)
 •  . Jag stöder en uppdatering av K6 så att den anpassas till direktblockering, fast jag i grunden är emot direktblockering, men uppfattar att @Anhn: avser undantagsfall?, för att skydda wikipedian mot medvetet förstörande av artiklar, och INTE som någon typ av straff för subjektivt bedömda "felaktiga åsikter" eller för att förhindra den typen av redigeringar, som faller inom ramen för följande text på WP:KS: Starkt vinklad text må vara ett fall av POV men inte klotter. Dan Koehl (diskussion) 17 november 2018 kl. 14.31 (CET)
 • Med stöd av ovanstående synpunkter och uppmuntrande tillrop har jag nu skapat en mall {{K3UV}} där UV = Uppenbar Vandalism. Mallen fungerar precis som K3, men texten anger tydligt att en blockering lagts omgående utan föregående varning. Jag har också avstått från att specificera typ av redigering (faktavandalism, sexistisk, rasistisk osv) utan säger bara att den var "uppenbar vandalism" - så tror jag att både den som använder mallen och den som den används för begriper vad det handlar om. Anhn (diskussion) 26 november 2018 kl. 16.11 (CET)

Justering av text i K3Redigera

I samband med diskussionerna om vara eller icke vara av "systermallen" K3UV har förslag rests om att ta bort K3UV, men justera texten i K3 enligt nedan:

 • (nuv:) Välkommen till Wikipedia! Ett eller flera bidrag från denna IP-adress har varit oseriösa och därför har IP-adressen tillfälligt blockerats. Framtida redigeringar av den här typen hänvisas till Sandlådan.
 • (förslag 1:) Välkommen till Wikipedia! Ett eller flera bidrag från denna IP-adress har varit oseriösa eller uppenbar vandalism och därför har IP-adressen tillfälligt blockerats. Wikipedia har noll-tolerans mot denna typ av redigeringar vare sig de sker i artiklar, i kommentarsrader, i användarnamn eller på annat sätt.
 • (förslag 2:) Välkommen till Wikipedia! Ett eller flera bidrag från denna IP-adress har varit oseriösa och därför har IP-adressen tillfälligt blockerats.
 • (förslag 3 (lätt variant av 2):) Välkommen till Wikipedia! Ett eller flera bidrag från denna IP-adress har uppfattats som oseriösa och därför har IP-adressen tillfälligt blockerats.

Syftet är att täcka in dels blockering vid upprepade oseriösa redigeringar, men också omedelbar blockering vid uppenbar vandalisering, samt förtydliga att oseriösa redigeringar inte är acceptabla någonstans. Synpunkter mottages tacksamt / Anhn (diskussion) 5 april 2019 kl. 23.12 (CEST)

Emm räcker det bra med "Välkommen till Wikipedia! Ett eller flera bidrag från denna IP-adress har varit oseriösa och därför har IP-adressen tillfälligt blockerats." Den som klottrat/vandaliserat vet det redan och "less is more", som man säger. Riggwelter (diskussion) 5 april 2019 kl. 23.19 (CEST)
Tack för förslag, har lagt till det under egen punkt ovan. / Anhn (diskussion) 5 april 2019 kl. 23.34 (CEST)
Instämmer med Riggwelter, d v s förslag 2. --Kitayama (diskussion) 5 april 2019 kl. 23.42 (CEST)
Nu har ni omvänt mig - jag föreslår också förslag 2. Det var detta med "hänvisning till sandlådan" som störde mig när jag blockade grovt klotter med mobbning, rasism, homofobi osv, samtidigt som K4-K6 talade om "upprepat klotter och varningar" och jag ville kunna blocka direkt. "Bidragen har varit oseriösa" - punkt slut, och sen kanske blockeringen blir 2 timmar för upprepat småstrunt och 2 månader omgående för grovt förtal. / Anhn (diskussion) 8 april 2019 kl. 08.17 (CEST)
Jag stöder också förslag 2. Möjligen skulle man kunna byta ut ...har varit oseriösa... till ...har uppfattats som oseriösa... vilket aldrig kan ifrågasättas. --Larske (diskussion) 8 april 2019 kl. 08.34 (CEST)
Infört som förslag 3, OK för mig /Anhn (diskussion) 8 april 2019 kl. 08.49 (CEST)
Det har nu gått en vecka, 2 personer Riggwelter och Kitayama stödjer förslag 2, medan Larske föreslagit en liten uppmjukning av förslag 2, förslag nr 3, som även Anhn anslutit sig till. Om inga invändningar kommer inom några dagar avser jag införa förslag nr 3. När detta är infört menar jag att vi kan avsluta diskussionen om "systermallen" K3UV och avveckla den, med viss försiktighet eftersom den anropas i flera hundra blockeringsmeddelanden. / Anhn (diskussion) 15 april 2019 kl. 21.12 (CEST)
Anhn: Jag har inga problem med förslag 3. K3UV bör vara kvar (en använd mall ska alltid vara kvar), men "antikmärkas". Kitayama (diskussion) 15 april 2019 kl. 21.17 (CEST)
Då tycker jag vi har ett konsensus eller åtminstone en majoritet. Jag ändrar enligt förslag 3. / Anhn (diskussion) 15 april 2019 kl. 22.34 (CEST)
Tillbaka till sidan "K3".