Öppna huvudmenyn

Blockera automatiskt den IP-adress som användaren använde senast [...]Redigera

Jag har konstaterat att rutan Blockera automatiskt den IP-adress som användaren använde senast, samt alla adresser som användaren försöker redigera ifrån (som är markerad som default) ofta är markerad på konton som blivit evighetsblockerade på grund av olämpliga användarnamn. Är det inte att överdriva att evighetsblockera även IP-adressen? (vilket, om jag uppfattat manualen korrekt, denna inställning åstadkommer) Mvh --Bairuilong (diskussion) 27 mars 2017 kl. 05.49 (CEST)

Varje autoblockerad ip-adress är det bara 24 timmar eller något sånt. Sen släpps den autoblockeringen i avvaktan på nästa försök från användarnamnet. I listan över blockerade användare syns dem som ett löpnummer. --MagnusA 27 mars 2017 kl. 06.29 (CEST)
Tack för förtydligandet! Mvh --Bairuilong (diskussion) 27 mars 2017 kl. 06.42 (CEST)

Kriterier "arbetsmiljö" etc.?Redigera

Med anledning av Wikipedia:Kommentarer_om_administrationen_av_Wikipedia#Tostarpadius: "Arbetsmiljö" och motsvarande tycks ibland framföras som blockeringsgrundande skäl. Förlängningen av sådant beteende kan ju medföra att en användare uppfyller kriterier för andra mer precist formulerade brott mot principerna, vars blockeringsgrunder jag inte ifrågasätter. Samtidigt är jag undrande till anförande av det till synes ganska vaga skälet "arbetsmiljö" i blockeringdiskussioner om användare. Skulle en användares rätt till vad den mer eller mindre vagt menar uppfyller en god arbetsmiljö (bortsett explicita förelämpningar etc.) gå före en annan användares rätt att slippa bli blockerad? I den ovan länkade diskussionen efterfrågade Ascilto någon typ av "rättssäkerhet". Min undran är i linje med det. Kunde blockeringskriterierna relaterade till frågeställningen förtydligas? PPEMES (diskussion) 6 februari 2019 kl. 13.53 (CET)

Har du något konkret förslag, eller är detta bara ett allmänt missnöje?
andejons (diskussion) 6 februari 2019 kl. 14.50 (CET)
Ja, som exempel det ovan: "arbetsmiljö". Kunde exemplifiering bli aktuellt av ett sådant tveksamt eller ogiltigt skäl för blockering om det återkommit flera gånger i diskussioner utan kritiska motfrågor? PPEMES (diskussion) 6 februari 2019 kl. 15.14 (CET)
Vi har medvetet inget skrivet om arbetsmiljö, då de få fallen är bättre diskutera utifrån de få konkreta fallen som dyker upp. Medan de mer grova fall när det rör mobbning, angrepp etc redan täcks av skrivningar. Yger (diskussion) 6 februari 2019 kl. 15.19 (CET)
Kopierat från Användardiskussion:PPEMES:
Du kan inte ändra i dessa riktlinjer utan att det finns stöd för dessa på diskussionssidan. Yger (diskussion) 6 februari 2019 kl. 17.07 (CET)
OK. Här syns förslagen. Har du någon synpunkt på dem? PPEMES (diskussion) 6 februari 2019 kl. 17.11 (CET)
Många men mest att den inte stämmer med praxis och har ger en större vikt till textformuleringar i stället för att ta varje fall för sig. Yger (diskussion) 6 februari 2019 kl. 17.43 (CET)

Här nedan kommer också förslag på uppdaterad inledningstext:

Administratörer har befogenhet att administrera blockering av användarkonton med kortare, längre eller permanent tidsbestämning, givet uppfyllda blockeringsskäl. En blockering innebär att en användare förhindras från att redigera Wikipedia. En längre blockering kallas avstängning. En permanent blockering kallas tillsvidareblockering eller oändlighetsblockering.
Blockeringar sker inte som bestraffningar för förseelser och ska inte betraktas som sådana, utan som preventiva sätt att skydda Wikipedia från sabotage. Syftet ska vara att förhindra användare från att medvetet förstöra eller frångå neutral synvinkel.
En huvudprincip för blockeringar, som ursprungligen vilar på en:Wikipedia:Blocking policy, är att blockeringar ska vara preventiva, och inte bestraffande. Förutom blockering på grund av klotter saknas bestämda tidsangivelser. Dock finns på denna sida riktlinjer. --PPEMES (diskussion) 6 februari 2019 kl. 17.14 (CEST) (Signatur tillagd i efterhand av Allexim.)
Jag ser inget behov att formulera om inledningen alls och skrivningen om riktlinjen på enwp blir kontrapoduktiv.Yger (diskussion) 6 februari 2019 kl. 17.41 (CET)
OK. Tack för återkoppling. Noterar på WP:KAW-länken ovan att jag inte längre är ensam om att se möjligheter till ökad trovärdighet i argumenten genom tydligare härledning till centralt fastställda regler och anvisningar hos Tostarpadius kritiker. Så tack för ordet. PPEMES (diskussion) 7 februari 2019 kl. 17.40 (CET)
PPEMES: När blev svenska Wikipedia engelska Wikipedia? Två olika projekt på samma plattform. De gör som de kommer fram till medan vi gör som vi kommer fram till. Det finns en del som tror att engelska Wikipedia är någon huvudwiki på Wikipedia.org men så är det inte fallet. DIEXEL (diskussion) 7 februari 2019 kl. 21.06 (CET)
Jag instämmer med Yger ovan och påminner om att toleransen för PPEMES bidragsvariation är låg, mycket låg. Riv inte upp damm. Riggwelter (diskussion) 8 februari 2019 kl. 17.13 (CET)

Mall K3UV - omedelbar blockering vid Uppenbar VandaliseringRedigera

Jag har - tyvärr efter otillräckligt konsensus under här - introducerat en variant K3UV som är baserad på K3 men skiljer sig på följande sätt:

    • K3UV anger tydligt att blockering skett omedelbart utan någon föregående varning
    • K3UV anger tydligt att blockering skett på grund av uppenbar vandalism och innehåller denna länk till definitionen av uppenbar vandalism
    • K3UV anger att uppenbar vandalism är oacceptabel var den än förekommer medan K3 säger att "redigeringar av den här typen hänvisas till Sandlådan". Detta är en alltför mjuk formulering för t.ex. opassande personupplysningar och mobbingklotter, liksom rasistiskt, homofobt och liknande typer av klotter
    • Mallarna K4, K5 och K6 som är "strängare" än K3 anger samtliga att blockeringen sker på grund av upprepat klotter och trots tidigare varningar. De passar därför inte för att omedelbart blockera en IP som t.ex. informerar om sexuell läggning hos namngivna personer.

Jag tycker detta har varit användbart och tydligt, och sparat tid på att inte invänta "ett andra klotter" från användare som så uppenbart är oseriösa. K3UV har nu försetts med raderingsmall, och jag ville bara göra ett extra försök att söka konsensus på det korrekta forumet (Wikipediadiskussion:Blockeringar) för att behålla denna mall. / Anhn (diskussion) 5 april 2019 kl. 18.06 (CEST)

Jag använder K3 även vid omedelbara blockeringar. Enda nackdelen med det är "redigeringar av den här typen hänvisas till Sandlådan" som borde tas bort ur mallen. I övrigt behöver vi inte skriva så mycket. Den som klottrar/vandaliserar så hårt att de blir blockerade utan varning fattar varför de blir blockerade. Jag ser ingen nytta med två parallella mallar. --Kitayama (diskussion) 5 april 2019 kl. 19.28 (CEST)
Som Kitayama --Larske (diskussion) 5 april 2019 kl. 19.39 (CEST)
Som Kitayama. Samma sak gäller Mall:K2EB. Riggwelter (diskussion) 5 april 2019 kl. 20.37 (CEST)
Jag tackar för synpunkter så här långt som jag tolkar som att de flesta tycker det räcker med _en_ mall (K3), men att några (jag själv + Kitayama + implicit de som instämmer med Kitayama) framfört att texten i K3 kunde justeras. Jag gör nedan ett förslag på textjustering. Först nuvarande text, sedan förslag. Obs andra halvan av texten om "gemensamma nätverk" osv oförändrad.
(nuv:) Välkommen till Wikipedia! Ett eller flera bidrag från denna IP-adress har varit oseriösa och därför har IP-adressen tillfälligt blockerats. Framtida redigeringar av den här typen hänvisas till Sandlådan.
(försl:) Välkommen till Wikipedia! Ett eller flera bidrag från denna IP-adress har varit oseriösa eller uppenbar vandalism och därför har IP-adressen tillfälligt blockerats. Wikipedia har noll-tolerans mot denna typ av redigeringar vare sig de sker i artiklar, i kommentarsrader, i användarnamn eller på annat sätt.
Synpunkter mottages tacksamt / Anhn (diskussion) 5 april 2019 kl. 22.36 (CEST)
Ändringsförslag i den enskilda mallen tycker jag enklast tas på Malldiskussion:K3. Den här diskussionen borde handla om vi skall ha kvar K3UV och K2EB. Riggwelter (diskussion) 5 april 2019 kl. 22.43 (CEST)
OK, men jag tycker det hänger ihop. Jag accepterar strykning av K3UV villkorat en viss textjustering, tex enligt förslag ovan. Men jag öppnar en ny tråd under Malldiskussion:K3#Justering av text i K3. / Anhn (diskussion) 5 april 2019 kl. 23.12 (CEST)
Diskussionenen om ändring av K3 är nu avslutad för denna gång, och mallen har uppdaterats med att framförallt ha blivit av med texten "redigeringar av den här typen hänvisas till Sandlådan". I och med detta accepterar jag "strykning" av K3UV, det är jag som skapat den och varit i stort sett den ende användaren. Enligt Kitayama är praxis att den _inte_ faktiskt stryks, utan förses med "antikmärkning". Jag är inte bekant med hur detta görs och hoppas någon annan gör detta. Dock så kommer bruket av den förmodligen helt upphöra när jag slutar använda den. / Anhn (diskussion) 15 april 2019 kl. 22.49 (CEST)
Tillbaka till projektsidan "Blockeringar".