Mall:Projekt alternativ musik

SonicYouth.JPG Denna artikeln omfattas av Projekt: Alternativ musik, ett försök att förbättra artiklar med koppling till olika sorters alternativ musik. Du är varmt välkommen att delta i Projekt: Alternativ musik. Om du vill bidra kan du:

{{{kommentar}}}

Kvalitet:
okänd kvalitet
Relevans:
okänd relevans

En mall under uppbyggnad, bör användas på diskussionssidor med koppling till alternativ musik.

AnvändningRedigera

{{Projekt alternativ musik |kvalitet=lista/dålig/substub/stub/kort/ok/rekommenderad/bra/utmärkt |relevans=låg/mellan/hög/oumbärlig |kommentar=eventuell kommentar}}