{{{1}}}
Grovstruktur för en typisk nervcell

Användning: {{Neuron map|märkning}}

Redigering För att omfattande redigering av placering och text i textrutorna använd Labelled Image Editor. För enklare redigeringar så kan t.ex. textrutornas position ändras med sina X och y-koordinater. Bildens beskrivningssida nås genom att klicka utanför textrutorna.