Schwanncell
Grovstruktur för en typisk nervcell

Schwannceller eller schwannska celler räknas till den perifera glian. De är uppkallad efter Theodor Schwann och anslutna till, avgränsar och omger axonerna i perifera nervsystemet från närliggande bindväv.

Schwannceller som är anslutna till axoner med en diameter större än 1 mikrometer producerar en så kallad myelinskida, en elektriskt isolerande fettskida, runt axonen. Detta hölje av myelin ökar fortledningshastigheten av nervimpulser längs axonen. Om axonen har en diameter som är 1 mikrometer eller mindre producerar schwanncellerna inte myelin.

Dessa gliaceller har många viktiga funktioner i perifera nervsystemet. De hjälper till med fortledningen av nervimpulser längs axoner genom att öka fortledningshastigheten, producerar nervernas extracellulärmatrix, introducerar antigener till T-lymfocyter samt deltar i utvecklingen av nerver.

KällorRedigera

Sahlgrenska uppslagsverket

Läkartidningen