[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Test Template Info-Icon.svg Dokumentation


Klor
17
Cl

35,4527(9)
Isotoper
Den här mallen tillhandahåller isotopdata för klor (Cl), och är baserad på metamallen {{Isotopdata}}. Isotopdatan i sig kan redigeras från denna sida, genom att klicka på Redigera. Den här dokumentationen beskriver hur man redigerar isotopdatan och använder mallen. Halveringstiderna redigeras från sidan Mall:Isotopdata/17/Halveringstid.
Redigera: Isotopdata · Halveringstider · Andra grundämnen (↓)
Navigation: Klor · Klorisotoper · Lista över isotoper
Teknisk information: Om mallen

RedigeringsförklaringRedigera

Varje isotop, som i tabellen representeras av en rad, är uppbyggd på följande sätt i wikikoden:

{{Isotopdata |visa={{{visa|}}} |z= |n= |sönderfallstyp= |sönderfallsenergi= |sönderfallsprodukt= |förekomst= |spinn= |massa= }}

Olika typer av data (i tabellen representerad av olika kolumner) kallas för parametrar, som av pedagogiska skäl är grönmarkerade i denna dokumentation.

Förklaring till parametrarna
Parameter Förklaring Ange
z Antalet protoner i isotopkärnan (det vill säga atomnumret) Protontalet
n Antalet neutroner i isotopkärnan (masstalet räknas automatiskt ihop av mallen) Neutrontalet
sönderfallstyp Typ av radioaktivt sönderfall (sönderfallstyp) som sker Använd {{Isotopdata/ST}}
sönderfallsenergi Energimängd som frigörs (sönderfallsenergi) vid sönderfall i MeV Sönderfallsenergin utan enhet
sönderfallsprodukt Resultatkärnan efter sönderfallet (sönderfallsprodukt) Använd {{Nuklid2}}
förekomst Isotopens förekomst i procent i förhållande till de andra isotoperna av grundämnet Isotopens förekomst utan enhet
spinn Kärnspinn Kärnspinn
massa Isotopmassa i atommassenheter Isotopmassa utan enhet
Extraparametrar
Parameter Förklaring Ange
m Kärnisomer Kärnisomer
excitationsenergi Excitationsenergi Excitationsenergi i keV
sönderfallstyp2
sönderfallstyp3

sönderfallstyp7
Flera parametrar för sönderfallstyper om flera förekommer Använd {{Isotopdata/ST}}
sönderfallsenergi2
sönderfallsenergi3

sönderfallsenergi7
Flera parametrar för sönderfallsenergier i MeV om flera förekommer Sönderfallsenergin utan enhet
sönderfallsprodukt2
sönderfallsprodukt3

sönderfallsprodukt7
Flera parametrar för sönderfallsprodukter om flera förekommer Använd {{Nuklid2}}
alt_namn Alternativt namn på isotopen, exempelvis deuterium och tritium för 2H respektive 3H. Alternativnamnet
alt_tecken Alternativt tecken isotopen, exempelvis D och T för 2H respektive 3H. Alternativtecknet

AnvändningRedigera

Mallen kan anropas på följande sätt för att generera en fullständig tabell:

{{Isotopdata/17|visa=tabell}} →‎


Nuklid Z N Massa (u) Halveringstid ST (%) SE (MeV) SP Spinn Förekomst (%)
Excitationsenergi (keV)
28Cl
17
11
28,02851(54)# p 27S
(1+)#
29Cl
17
12
29,01411(21)# 20 ns p 28S
(32+)#
30Cl
17
13
30,00477(21)# 30 ns p 29S
(3+)#
31Cl
17
14
30,99241(5) 150 ms β+ (99,3 %) 11,98 31S
32+
β+ + p (0,7 %) 5,85 30P
32Cl
17
15
31,985690(7) 298 ms β+ (99,92 %) 12,685 32S
1+
β+ + α (0,054 %) 5,737 28Si
β+ + p (0,026 %) 3,821 31P
33Cl
17
16
32,9774519(5) 2,511 s β+ 5,583 33S
32+
34Cl
17
17
33,97376282(19) 1,5264 s β+ 5,492 34S
0+
34mCl
146,36(3)
1,5264 s β+ (55,4 %) 5,638 34S
3+
IT (44,6 %) 0,146 34Cl
35Cl
17
18
34,96885268(4)
Stabil
32+
75,77
36Cl
17
19
35,96830698(8) 3,01 × 105 a β (98,1 %) 0,709 36Ar
2+
Spår
ε (1,9 %) 1,142 36S
37Cl
17
20
36,96590259(5)
Stabil
32+
24,23
38Cl
17
21
37,96801043(10) 37,24 min β 4,917 38Ar
2
38mCl
671,361(8)
37,24 min IT 0,671 38Cl
5
39Cl
17
22
38,9680082(19) 55,6 min β 3,442 39Ar
32+
40Cl
17
23
39,97042(3) 1,35 min β 7,48 40Ar
2
41Cl
17
24
40,97068(7) 38,4 s β 5,73 41Ar
(½+, 32+)
42Cl
17
25
41,97325(15) 6,8 s β 9,43 42Ar
43Cl
17
26
42,97405(17) 3,07 s β (> 99,9 %) 7,95 43Ar
32+#
β + n (< 0,1 %) 42Ar
44Cl
17
27
43,97828(12) 434 ms β (92 %) 12,27 44Ar
β + n (8 %) 3,92 43Ar
45Cl
17
28
44,98029(13) 561 ms β (76 %) 10,8 45Ar
32+#
β + n (24 %) 5,3 44Ar
46Cl
17
29
45,98421(77) 232 ms β + n (60 %) 6,9 45Ar
β (40 %) 14,9 46Ar
47Cl
17
30
46,98871(64)# 101 ms β (97 %) 14,7 47Ar
32+#
β + n (3 %) 10,4 46Ar
48Cl
17
31
47,99495(75)# 100 ms β 48Ar
49Cl
17
32
49,00032(86)# 50 ms β 49Ar
32+#
50Cl
17
33
50,00784(97)# 20 ms β 50Ar
51Cl
17
34
51,01449(107)# 2 ms β 51Ar
32+#

För en liten tabell (exempelvis i faktamallar):

{{Isotopdata/17|visa=liten_tabell}} →‎


Nuklid NF t1/2 ST SE (MeV) SP


35Cl
75,77 % Stabil
36Cl
Spår 3,01 × 105 a β 0,709 36Ar
ε 1,142 36S
37Cl
24,23 % Stabil