Frihetstiden
Sveriges historia 1718−71

Föregås av stormaktstiden

Ulrika Eleonora 1718−20
Fredrik I 1720−51

Adolf Fredrik 1751−71
Fortsättning: Gustavianska tiden