sk-2 Tento používateľ má stredné znalosti slovenčiny.