Babels torn på en målning av Pieter Bruegel den äldre.

Babel är ett samordningsprojekt för användarspråkmallar. Språkmallarna underlättar kommunikation med användare på andra wikipedior, då man enkelt kan se vem som talar ett visst språk. Idén kläcktes från början på Wikimedia Commons, och har även införts på Wikimedia Meta wiki, på engelskspråkiga Wikipedia såväl som på ett flertal andra.

Instruktioner

redigera

Så här gör du för att infoga en Babel-mall på din användarsida:

 • Börja med {{#Babel:
 • Lägg till en av följande koder för varje språk du pratar, separerade med |, där xx är den normala wikipediakoden för språket ifråga (i allmänhet enligt ISO 639)
  • xx språket är ditt modersmål
  • xx-4 behärskar språket så som en normalutbildad modersmålstalare
  • xx-3 behärskar språket på en avancerad nivå. Hit räknas förmåga att rätta stavfel och grammatiska fel
  • xx-2 färdigheter i språket på medelnivå
  • xx-1 grundläggande kunskaper (förmåga att förstå och besvara enkla frågor)
  • xx-0 kan inte kommunicera med språket i en text
 • Avsluta med }}

Exempel {{#Babel:sv|en-1}} betyder att användaren har svenska som modersmål, och har grundläggande kunskaper i engelska. {{#Babel:sv|en-3|fi-2|de-1}} visar att användaren har svenska som modersmål, pratar engelska på en hög nivå, har kunskaper i finska på medelnivå och grundläggande kunskaper i tyska.

Även enstaka språk kan anges, i formatet {{Användare xx-1}}.

Användarkategorier

redigera

Genom att lägga en sådan här mall på din sida läggs du till i en kategori över användare som talar språket ifråga, och även i en underkategori över användare som har angivit samma språknivå. För att hitta någon som talar ett särskilt språk, gå till Kategori:Wikipedia:Användare och följ länkarna, eller direkt till Kategori:Användare xx.

Se även texter om Babel på

redigera