Wild Bill Hickok.

2 augusti


Namnsdag: Karin, Kajsa (Sverige)  Holger (Finlandssvenska)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 1 augusti  2 augusti  3 augusti