Interiör från världens längsta vägtunnel, norska Lærdalstunneln.

27 november

Namnsdag: Astrid, Asta (Sverige)  Astrid, Estrid (Finlandssvenska)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 26 november  27 november  28 november