Äldre vasatiden
Sveriges historia 1523-1611

Föregås av
Sverige under Kalmarunionens tid
Gustav Vasa 1523-1560

Erik XIV 1560-1568

Johan III 1568-1592

Sigismund 1592-1600

Karl IX 1599-1611


Fortsättning: Stormaktstiden