Magnus Ragvaldsson var en svensk riddare och svenskt riksråd och Sveriges drots, den tredje i ordningen.

Magnus Ragvaldsson
Titlar
Tidsperiod 1288
Företrädare Knut Matsson (Lejonbjälke)
Efterträdare Abjörn Sixtensson
Personfakta
Släkt
Frälse- eller adelsätt Peter Ragnvaldssons ätt

Magnus Ragvaldsson tillträdde drotsämbetet 1288, hans företrädare var Knut Matsson (Lejonbjälke). Från kung Magnus Ladulås tid känner man trenne män, vilka beklätt drotsämbetet. Ulf Karlsson var drots vid år 1276, Knut Matsson, vars namn vi återfinna under Skänningestadgan med den vidfogade titeln: drotset 1280, och Magnus Ragvaldsson 1288.

Företrädare:
Knut Matsson (Lejonbjälke)
Sveriges riksdrots
1288-?
Efterträdare:
Abjörn Sixtensson


Källor redigera

Referenser redigera