MacLisp är en dialekt av Lisp utvecklad på 1960-talet av MIT:s Project MAC (vilket sedermera blev AI-labbet). MacLisp utvecklades ursprungligen under ITS, men portades snabbt till ett otal andra OS och arkitekturer, och vidareutvecklades lokalt på många ställen, vilket ledde till vissa problem[vilka?] att dela program mellan olika siter; detta ledde till att Common Lisp skapades.