MOS Technology är ett före detta amerikanskt företag som tillverkade mikrochip. Företaget tillverkade chip åt bland annat Commodore, som köpte upp MOS Technology år 1976. Anmärkningsvärda chip tillverkade av MOS Technology är 6502-processorn, ljudchippet SID och grafikchippet VIC II.

Kretskort med chips av MOS

Under sina nya ägare bytte MOS Technology namn till Commodore Semiconductor Group. Sedan Commodore gjort konkurs köptes företaget ut av sina forna ägare och bytte namn till GMT Microelectronics.

Företaget var verksamt fram till 2001 när det tvingades att lägga ner p.g.a. kostnader i och med sanering på en av sina tidigare industritomter.

Integrerade kretsarRedigera

Företaget utvecklade under sina olika ägare en rad olika integrerade kretsar, bl.a. följande.

Kretsar som är benämnda med 65xx bygger på en NMOS-tillverkningsteknik. Kretsar som är benämnda med 85xx bygger på en HMOS-tillverkningsteknik.

AmigakretsarRedigera