MEA-huset är ett affärshus vid Hamngatan 15 vid Norrmalmstorg i centrala Stockholm.

MEA-huset sett från Norrmalmstorg

HistorikRedigera

Huset restes ursprungligen 1881 enligt Oskar Eriksons[1] ritningar i nyrenässansstil. Som byggherre stod Hasselbackskungen Wilhelm Davidson. Huset var ett i raden av tre som Davidson låtit resa och som ritats av Erikson i syfte att skapa ett enhetligt fondparti mot torget.[2] (Idag är intrycket förlorat då Hamngatan 13 ersatts med en nyare byggnad.) Fastigheten, vars officiella benämning är Styrpinnen 19 inhyste i början av 1880-talet Militärekiperings AB (MEA) på den andra våningen. Företaget hade grundats 1883 av Sven Palme i syfte att förse militärer med billigare uniformer. Sortimentet kom snart att utökas och MEA köpte fastigheten och förvandlades till ett modevaruhus.[3] Byggnaden genomgick under 1900-talet flera ombyggnader allt eftersom varuhuset tog nya utrymmen i anspråk.[4] Bäckströmska huset mot Kungsträdgårdsgatan kom därigenom att bli en del av varuhuset. 1985 gick dock det anrika företaget i konkurs och därefter stängde man för gott.[5]

Under 2000-talets sista år genomgick byggnadens 7 000 kvadratmetrar en omfattande renovering, och då de 2011 stod klara för inflyttning återstod bara gatufasaden av den ursprungliga byggnaden.[6] Byggnaden är blåklassad av Stockholms stadsmuseum vilket innebär att bebyggelsen bedöms ha "synnerligen höga kulturhistoriska värden".[7]

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera