Öppna huvudmenyn
Penningmängden, årlig tillväxttakt enl. M1 och M3 ifrån SCB

M3 är ett mått på penningmängd och innefattar