M3 är ett mått på penningmängd och innefattar

Penningmängden, årlig tillväxttakt enl. M1 och M3 ifrån SCB