Adaption är ögats förmåga att anpassa sig till olika förhållanden.

Ljusadaptation

redigera

Ljusadaptation är en process som sker i ögat då det anpassar sig till starkt ljus. Vid stark belysning fungerar endast tapparna och inte stavarna. Ljusadaption är motsatsen till mörkeradaption.

En av effekterna av ljusadaptation är att ett vitt papper utomhus och inomhus kommer att uppfattas som vitt även om den absoluta mängden ljus som reflekteras från pappret är väldigt olika i de båda fallen.

Mörkeradaptation

redigera

Mörkadaption innebär att näthinnans ljuskänslighet ökar genom stegvis anhopning av synpigment i stavarna.

Externa länkar

redigera