Märta Strömberg

svensk professor i arkeologi

Märta Strömberg, född Magnusson 7 november 1921 i Uddevalla, död 3 februari 2012 i Lund, var en svensk professor i arkeologi.

Märta Strömberg 2010

Strömberg studerade arkeologi vid Lunds universitet och avlade filosofie kandidatexamen 1943, filosofisk ämbetsexamen 1945 och filosofie licentiatexamen 1949. Hennes doktorsavhandling[1] från 1961 behandlade den yngre järnålderns bebyggelse i Skåne. Idén till avhandlingsarbetet väcktes i samband med en undersökning av boplatslämningar från yngre järnålder vid Stockholmsgården[2] i Valleberga sockenÖsterlen, ett område som hon sedan kom att utforska inom ramen för det så kallade Hagestadprojektet. Märta Strömberg var sedan anställd vid Institutionen för arkeologi vid Lunds universitet under många år, först som förste amanuens och assistent, senare som universitetslektor.

Strömberg författade en rad böcker och artiklar om sten-, brons- och järnålder i Skåne. Det ovan nämnda Hagestadprojektet inleddes på 1960-talet. Inom ramen för detta undersökte hon förhistoriska lämningar i några socknar på Österlen, framförallt byarna Hagestad, Valleberga och Ingelstorp, och studerade bygden i ett långtidsperspektiv. Undersökningarna har berört såväl megalitgravar[3] och gravfält från sten-, brons- och järnålder[4] som boplatslämningar[5]. Många av undersökningarna har presenterats i populär form för en bredare publik.[6][7][8] 2002 tilldelades hon Monteliusmedaljen.

Märta Strömberg var sedan 1949 gift med professor Håkan Strömberg.

BibliografiRedigera

 • 1963. Järnåldersguld i Skåne. Historiska museet, Lund. Från forntid och medeltid, 4. Gleerup, 1963. Lund, Berling.
 • 1968. Der Dolmen Trollasten in St. Köpinge, Schonen. Mit einem Beitrag von H. Hjelmqvist. Acta archaeologica Lundensia. Series in 8o, 7. Lund, Bonn, 1968
 • 1971. Om gånggriften i Tågarp, Ö. Tommarp och andra stenkammargravar på Österlen. Småskrifter / Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne, 11. Simrishamn 1971.
 • 1978. En kustby i Ystad - före stadens tillkomst. Särtr. ur: Ystads fornminnesförening 23, 1978. Ystad kommun, Kulturnämnden.
 • 1981. Järn i österlenska forntidsfynd. småskrifter / Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne ; 22. Simrishamn : Österlens mus. ;[Löderup] : [Gislöfs smidesmus.], 1981 ;(Simrishamn :Grafo tryck).

ReferenserRedigera

 1. ^ Strömberg, Märta (1961) (på tyska). Untersuchungen zur jungeren Eisenzeit in Schonen: Völkerwanderungzeit-Wikingerzeit. Acta archaeologica Lundensia. Series in 4o, 0065-1001 ; 4. Bonn: Habelt. Libris länk 
 2. ^ Strömberg, Märta; Forntida bebyggelse i Valleberga, Lund 1951, Skånes hembygdsförbunds årsbok.
 3. ^ Strömberg, Märta; Lepiksaar Johannes (1971) (på tyska). Die Megalithgräber von Hagestad: zur Problematik von Grabbauten und Grabriten. Acta archaeologica Lundensia. Series in 8o, 0065-0994 ; 9. Bonn. Libris länk 
 4. ^ Strömberg, Märta; Hulthén Birgitta (1975) (på tyska). Studien zu einem Gräberfeld in Löderup: Jungneolithikum bis römische Kaiserzeit : Grabsitte, Kontinuität, Sozialstruktur. Acta archaeologica Lundensia. Series in 8o, 0065-0994 ; 10. Bonn. Libris länk. ISBN 91-40-03889-0 
 5. ^ Strömberg, Märta; Persson Ove, Olsson Siv (1982) (på tyska). Ingelstorp: zur Siedlungsentwicklung eines südschwedischen Dorfes. Acta archaeologica Lundensia. Series in 4o, 0065-1001 ; 14. Bonn: Habelt. Libris länk. ISBN 91-40-04829-2 
 6. ^ Strömberg, Märta (1975). Bronsålder på Österlen: undersökningar i Valleberga, Löderup, Ingelstorp. Lund: [Kulturnämnden]. Libris länk 
 7. ^ Strömberg, Märta (1976). Forntid i Sydostskåne. Småskrifter / Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne, 0347-8831 ; 14 [a]. Simrishamn: Österlens mus. Libris länk 
 8. ^ Strömberg, Märta (1977). Bondesamhällen under Ingelstorps forntid. Ystad: Kulturnämnden. Libris länk 

Externa länkarRedigera