Mäld är i en äldre betydelse spannmål som ska malas.[1]

Mäld[2] i en nyare betydelse är suspension i vatten av pappersmassa och annat råmaterial som används vid papperstillverkning. Benämningen används för fiberhaltiga suspensioner i hela processekvensen från uppslagning till formering av pappersbanan på pappermaskinernas vira- eller våtparti.

Mälden i pappersmaskinernas inloppslådor håller normalt en torrsubstanshalt under 1 procent, men utspädningsgraden varierar beroende på papperskvalitet och slag av pappersmaskin.

Källhänvisningar redigera