Lymfsjukdomar är en klass sjukdomar som direkt påverkar lymfsystemet i kroppen. Exempel inkluderar Castlemans sjukdom (godartad tillväxt av lymfkörtlar) och lymfödem.

LymfomRedigera

Är cancer i lymfkörtlarna och orsakas av en överväxt av vita blodkroppar.

LymfadenitRedigera

Lymfadenit är inflammation av lymfkörteln och beror vanligen på en infektion (som inte behöver sitta i själva lymfkörteln). Symptom inkluderar svullnad och/eller rodnad rund lymfkörteln.

LymfangitRedigera

Lymfangit är inflammation av lymfkärlen. Symptomen inkluderar vanligen svullnad med rodnad, värme, smärta och röda stråk kring det drabbade området.

LymfödemRedigera

Lymfödem är kronisk ansamling av lymfvätska i vävnaden. Det börjar vanligen i fötterna eller underbenen (på grund av gravitationen). Kan vara komplikation till kirurgiskt ingrepp, bland annat efter utrymning av lymfkörtlar vid bröstcancerkirurgi.

LymfocytosRedigera

Lymfocytos är onormalt högt antal lymfocyter i blodet. Det kan orsakas av infektion (normalt immunologiskt svar). Mindre vanliga orsaker är leukemi, lymfom, lymfödem eller autoimmun sjukdom.