Lundska Lögerdagz (Onsdagz) Courant var en tidning utgiven i Lund 1717-1718 i samband med Karl XII:s vistelse i staden som då fungerade som Sveriges de facto huvudstad. Den anses vara den första tidningen att ges ut i Skåne. Utgivare var akademiboktryckare Abraham Haberegger.

Första numret av Lundska Lögerdagz Courant

Första numret utkom den 10 augusti 1717 under titeln Lundska Lögerdagz Courant. Tidningen omfattade 4-8 sidor och kom ut lördagar och onsdagar. Från nummer 5, utgivet 24 augusti 1717, ändrades titeln till Lundska Onsdagz (Lögerdagz) Post-Tijender, och från den 5 mars 1718 kallades tidningen bara Lundska Post-Tijender. Sista numret kom den 19 juni 1718 och det är inte känt att tidningen ska ha givits ut efter detta.[1]

Som andra tidningar vid den här tiden behövde inte innehållet vara dagsfärskt, många händelser var flera månader gamla. Tidningen berättade heller inte mycket om vad kung Karl XII gjorde. I det sista numret får läsaren veta att kungen anlänt till Strömstad.[2]

Källhänvisningar

redigera
  1. ^ Lundska Lögerdagz (Onsdagz) Courant i Projekt Runeberg
  2. ^ Skånsk dagspress : Journalistminnen : Sydsvenska dagbladets årsbok 1972, 1971