Lund Choral Festival (ursprungligen Lund International Choral Festival) arrangerades för första gången år 2006 och har blivit Sveriges största körfestival och Lunds största återkommande musikarrangemang med 10 000-14 000 besökare. Sedan dess har festivalen arrangerats vartannat år. Festivalen är en vecka lång och återkommande festival för kör- och kulturlivet lokalt, nationellt och internationellt. Förutom konserter har arrangerats det internationella symposiet Choir in Focus i samarbete med Körcentrum Syd och Linnéuniversitetet. Fr o m 2013 arrangeras de i omfånget mindre Kördagar i Lund.

Bakgrund redigera

Hösten 2004 uppvaktades Lunds kommun av det lokala körlivet i Lund med idén om en återkommande körfestival i Lund. Den 1–8 oktober 2006 arrangerades den första körfestivalen. Därefter har festivaler ägt rum vartannat år: 8–12 oktober 2008 (då festivalen ingick i den större festivalen Music Around), 11–17 oktober 2010, 15–21 oktober 2012, 13–19 oktober 2014, 17–23 oktober 2016 och 15-21 oktober 2018. Arrangör är Musik i Syd med stöd av Lunds kommun.

Festivalen redigera

Programmet består av ett brett och varierat program med kör- och ensemblesång i fokus. Under veckan ges möjligheten att lyssna på såväl nationella och internationella gästspel som det lokala körlivet.

Externa länkar redigera