Den här artikeln handlar om lumen inom biologin. För måttenheten för ljusflöde, se Lumen (enhet).

Lumen är ett begrepp inom anatomi som kan översättas med "hålrum"; egentligen är det emellertid latin för 'öppning' och 'ljus' (pluralis lumina).

Lumen i zoologinRedigera

Bland de lumina som förekommer i djurs och människors kroppar kan nämnas bronkernas passage genom lungorna, det inre av mag-tarmkanalen, och håligheten i det inre av alla större blodkärl (innanför tunica interna).

Lumen i övriga vetenskaperRedigera

Begreppet har även generaliserats till att omfatta alla typer av hålrum inom biologin, till exempel det cellbiologiska hålrum som endoplasmatiska nätverket skapar, eller det ihåliga utrymmet i mitten av en död växtcell, exempelvis en trakeid.