Den här artikeln handlar om lumen inom biologin. För måttenheten för ljusflöde, se Lumen (enhet).

Lumen är ett begrepp inom anatomi som kan översättas med "hålrum". Ursprunget är latin för 'öppning' och 'ljus' (pluralis lumina).

Lumen i zoologin Redigera

Bland de lumina som förekommer i djurs och människors kroppar kan nämnas bronkernas passage genom lungorna, det inre av mag-tarmkanalen, och håligheten i det inre av alla större blodkärl (innanför tunica interna).

Lumen i övriga vetenskaper Redigera

Begreppet har även generaliserats till att omfatta alla typer av hålrum inom biologin, till exempel det cellbiologiska hålrum som endoplasmatiska nätverket skapar, eller det ihåliga utrymmet i mitten av en död växtcell, exempelvis en trakeid.