Luftstrid - typ av stridsuppgift

För marina förband menas framförallt förmågan till självförsvar mot lufthot i form av attackflyg, sjömålsrobotar och helikopter. För upptäckt och klassificering av ett lufthot används radar och signalspaning. För bekämpning av lufthot används vanligtvis artilleri, luftvärnsrobotar och kulsprutor. Dagens svenska korvetter är utrustade med en förlig 57 mm luftvärnskanon. Göteborgsklassen är också utrustade med en aktra 40 mm luftvärnskanon. Diskussioner förs om att utrusta Visbyklassen med luftvärnsrobotar. För att avleda en inkommande sjömålsrobot utrustas fartygen även med avancerade avhakningssystem. Sådana system är oftast utformade så att de skickar upp ett moln av vilseledande metallremsor eller brinnande facklor. Metallremsorna förvillar radarmålsökande robotar och facklorna förvillar IR-målsökande robotar.