Luftfuktare är en anordning vars syfte att höja en luftmängds relativa luftfuktighet.

En luftfuktare på en varmvattenradiator.

En luftfuktare producerar ånga som absorberas i luften. Den brukar ha en inbyggd vattenbehållare som användaren fyller på.[1] Det finns flera typer av luftfuktare med olika för- och nackdelar.[2]

I inomhusmiljöer rekommenderas en relativ luftfuktighet mellan 30 och 60 procent.[3] För låg relativ luftfuktighet kan bland annat leda till torr hud och torra luftvägar.[4] Det har även argumenterats att ökad luftfuktighet kan motverka smittspridning och allvarliga infektioner av luftburna sjukdomar.[5] Ett antal studier undersöker sambanden mellan covid-19 och luftfuktighet (läst 2021).[6] En risk med luftfuktare är att de kan orsaka fuktskador.[7]

För att istället minska den relativa luftfuktigheten används en avfuktare.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera