Louise Nordenskiöld

svensk politiker

Anne Louise Nordenskiöld Schmidt, en period Louise Sylwander, född den 26 augusti 1949, är en svensk ämbetsman.

Louise Nordenskiöld är dotter till Claës-Henrik Nordenskiöld och sondotter till Bengt Nordenskiöld.

Louise Nordenskiöld har varit generalsekreterare för BRIS, Barnens rätt i samhället, en organisation som hon engagerade sig i redan 1978. Hon har också varit föreståndare för IPM, Institutet för Psykosocial Medicin. Åren 1993-2001 var Louise Nordenskiöld Sveriges första barnombudsman. Hon var innan hon avgick med pension 2013, ställföreträdande föreståndare och administrativ chef vid Stressforskningsinstitutet.

Under hennes tid som BO fanns kritik mot att hon var alltför passiv och inte engagerade sig tillräckligt för barn.[1]

Under sin tid som Barnombudsman medverkade hon till att skollagen skärptes vad gäller skolans skyldighet att motverka mobbning och att anmälningsplikten när barn far illa utökades till alla yrkesgrupper som möter barn i sitt arbete. Vidare drev hon frågor om barns rätt att få påverka beslut om vårdnad och umgängesrätt samt omhändertagande enligt socialtjänstlagen. Det fanns också viss kritik mot att hon inte engagerade sig tillräckligt för barn, då hon var tveksam till fördelarna med att inkorporera FN:s barnkonvention och göra den till svensk lag. Hon menade istället att svensk lagstiftning skulle ändras och anpassas till barnkonventionens bestämmelser för att därmed kunna gå längre i vissa avseenden än vad barnkonventionen gör.[förklaring behövs][källa behövs]

År 2003 föreslogs hon som ny vice ordförande i Kristdemokraterna efter Inger Davidson.[2]

Bibliografi i urvalRedigera

  • "Mänskliga rättigheter för barn" ett informationsmaterial om FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnombudsmannen 1999.
  • "Barnets Bästa, från vision till verklighet" - om barnkonsekvensanalyser. Barnombudsmannen 2001
  • "Child Impact Assessments" - Swedish Experience of Child Impact Assessments as a tool to implement the CRC. Socialdepartementet 2001.
  • "Children as participants" - Swedish experiences of Child Participation in Society’s Decision-making Processes. Socialdepartementet 2001.

NoterRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Ninni Jonzon. "BO avkrävs hårdare tag". Göteborgs-Posten 10 juni 1994
  2. ^ Ulla-Britt Hagström. "Fram för ny ledning inom kd". Göteborgs-Posten 6 maj 2003