Lordlöjtnant

regionalt ceremoniellt politiskt ämbete i Storbritannien

Lordlöjtnant (Lord lieutenant) [lå'd lef'tenont] är en äldre engelsk ämbetstitel som dels användes för vicekungen på Irland, dels för vad som kan kallas en brittisk motsvarighet till en svensk landshövding.

Flagga representerande en lordlöjtnant.
Uniformen som bärs av en lordlöjtnant.

IrlandRedigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Lordlöjtnant av Irland.

I spetsen för Irlands förvaltning stod en lordlöjtnant (lord lieutenant general and general governor of Ireland), som växlade med ministärerna och var kungens ställföreträdare på Irland.

GrevskapenRedigera

En lordlöjtnant fanns vidare i varje grevskap. Hans ursprungliga huvuduppgift, då ämbetet först inrättades på Henrik VIII:s tid, var befälet över grevskapets milis. Därjämte kom han att utöva sheriffmyndighet inom grevskapet. Sin militära befälsställning miste han genom lagstiftning av 1871 och 1882. Även hans övriga funktioner blev snart övervägande av formell karaktär. Dock ägde han att till lordkanslern insända förslag till besättande av domarämbeten inom grevskapet. Vanligen har han även som custos rotulorum haft högsta uppsikten över grevskapets handlingar.

Lordlöjtnanten, vars ämbete var oavlönat, utsågs bland grevskapets förnämsta godsägare; hans ställföreträdare kallades deputy lieutenant. Sådana ställföreträdare utsågs efter 1908 till större antal än förut i samband med de nya militära funktioner, vilka såväl dessa ställföreträdare som lordlöjtnanten själv erhållit vid organiseringen av den nya territorialarmén enligt Territorial and reserve forces act av 1907.

I modern tid har lordlöjtnanterna rent ceremoniella funktioner, bland annat då medlemmar i kungahuset besöker landsorten. Lordlöjtnanterna utses för områden som kallas ceremoniella grevskap (ceremonial counties) i England, bevarade grevskap (preserved counties) i Wales och ståthållarskap (lieutenancy areas) i Skottland.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera