Longitudinal betyder utmed huvudaxeln och kan användas i uttryck som

  • Longitudinal motor är monterad utmed fordonets längdriktning
  • Longitudinal säteslayout i exempelvis en tunnelbanevagn innebär att sätena är placerade utmed väggarna och passagerarna sitter med sina ryggar mot väggen/fönstret.

Se ävenRedigera