London Interbank Offered Rate, också kallat LIBOR, är en daglig referensränta baserad på de räntesatser för osäkrade lån som banker erbjuder till andra banker inom Londons penningmarknad (eller interbank-marknad).

Dess praktiska betydelse återfinns inom de flesta finansiella instruments prissättning, så som futures, forwards, swappar med flera derivat, där priset anges till LIBOR-räntan plus en viss procentsats.

Fram till finanskrisen 2007-2008 användes LIBOR ofta som en approximation av den riskfria räntan, men har sedan dess ofta ersatts med OIS-räntan vid värdering av finansiella kontrakt.

Alla större finansiella centrum har en motsvarande räntesats; den ränta som gäller i Sverige är den så kallade STIBOR-räntan, och för euroområdet gäller EURIBOR-räntan.

Se ävenRedigera