Lokalkasus är en grupp av adverbiella kasus som beskriver någontings placering eller rörelse i rummet. Språk som saknar lokalkasus för en viss rumsrelation uttrycker den med adposition i stället. Ett exempel på ett lokalkasus är inessiv som anger i vad något äger rum eller befinner sig. Exempel: finska Koira kuolee talossa = Hunden dör i huset, där talossa är inessiv av talo, som betyder hus.

Fler exempel på lokalkasus är

Lokalkasus är mycket vanliga i uraliska språk. Indoeuropeiskan har haft lokativ och ablativ. Lokalkasus kan i språkutvecklingen uppkomma genom att postpositioner börjar uppfattas som en del av de ord efter vilka de står placerade.