Lodavvikelse är vinkeln mellan lodlinjen och en linje vinkelrätt mot referensellipsoiden. Ibland delar man upp lodavvikelsen i en meridiankomponent och en komponent vinkelrätt däremot.