Lockarps Bageri var ett bageri i Lockarp utanför Malmö. Det grundades 1914 och hade 167 anställda i början av 1980-talet.[1] Bageriet förvärvades tillsammans med bland andra Växjöbagaren, Kullens bröd och Smålandsbagaren av Pågens bageri.[2] Fastigheten ägdes sedan år 2000 av Pågens bageri, men namnet Lockarps Bageri och dess varumärken såldes 2003 till en privat företagare som hade lokaler i norra delen av fastigheten.[3] Bageriverksamheten var förlagd till Helsingborg och Lockarps bröd levererades därifrån.

Pågen bakade i Lockarp (50 ton mjöl per dag) och levererade brödet till Lantmannagatan där paketering och distribuering skedde. 2007 meddelade Pågen att man skulle lägga ned bageriet i Lockarp. Fabriken stängdes 2008 och 60 personer förlorade jobben.[4]

År 2014 förvärvade Pågens bageri varumärkena Dollarfranska, Valjegrova och Långa Fina med flera ur Lockarps konkursbo.[5]

  1. ^ Jorun Kahl (1984). Livsmedelsindustrins lokalisering i Sverige. ISBN 91-7290-120-9 
  2. ^ Henrik Borg (2005). Den skånska livsmedelsindustrin – projektrapport inom Skånes industriella arv. Regionmuseet Kristianstad. Rapport 2005:64. ISSN 1651-0933. 
  3. ^ ”Fakta • Köpte av Pågengruppen”. https://malmedel.nu/faktaruta/fakta-•-kopte-av-pagengruppen/. Läst 2 augusti 2022. 
  4. ^ 60 får gå när Pågen stänger bageri Sydsvenskan 18 januari 2007
  5. ^ ”Pågen köper Lockarps och Växjöbagarens varumärken”. https://www.food-supply.se/article/view/130887/pagen_koper_lockarps_och_vaxjobagarens_varumarken. Läst 1 augusti 2022.