Ljumske (latin: ile, inguen) är, i människans anatomi, de två kroppsregioner som definieras av vecken mellan lår och buken (sulcus inguinalis).

Ljumsk- (gult) och blygdregionerna (blått).
1. Interspinalplan/-linje (planum interspinale)
2. Bukmuskel (m. rectus abdominis)
3. Ljumskkanalen (sulcus inguinalis).
Illustration: Handbuch der Anatomie des Menschen, Dr. Bock, 1841. (PD)

Det är mycket lätt att "sträcka ljumskarna", vilket i praktiken betyder att man sträckt en lårmuskel, om man inte är tillräckligt uppvärmd och man bör därför alltid vara noggrann med att "töja ut ljumskarna" och låren ordentligt.

Se även redigera