Littoral Combat Ship

typ av örlogsfartyg

Littoral Combat Ship är en förhållandevis ny typ av krigsfartyg i den amerikanska marinen. Det är avsett för asymmetrisk krigföring i fientliga kusttrakter. Totalt planeras att inköpa 32 enheter av två skilda klasser. I amerikanska flottan ersätter dessa fartyg fregatter av Oliver Hazard Perry-klass.

Littoral Combat Ship av Freedom Class
Littoral Combat Ship av Independence Class
Littoral Combat Ship av Independence Class sett akterifrån

Freedom klass- och Independence klassfartyg är de först framtagna typerna för Littoral Combat Ship. Fartygen i båda klasserna är något mindre än den amerikanska marinens Oliver Hazard Perry-klass av fregatter, men större än Cyclone-klass patrullfartyg. De kan transportera anfallsutrustning och har ett flygdäck med hangar som kan härbärgera två SH-60 eller MH-60 Seahawk-helikoptrar, en akterramp som kan betjäna småbåtar och en fraktvolym för att klara en liten anfallsstyrka med stridsfordon i en hamn med möjlighet för roll-on/roll-off. Standardbeväpning inkluderar missiler av typ RIM-116 (Rolling Airframe Missiles). Fartygen är också utrustade med obemannade luft-, yt- och undervattensfarkoster. De har svagare vapen för luftförsvar och mot fartyg än jagare, och förlitar sig mer på hastighet och litet djupgående.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera