Litteratursociologi innebär "ett systematiskt studium av litteraturen som socialt fenomen och som system och institution i samhället."

Definition: Systematiskt studium av litteraturen som socialt fenomen och som system och institution i samhället.

  • Systematiskt studium - Planmässighet som går utöver det enskilda fallet.[1]
  • Litterature - något historiskt relevant eftersom vad som anses vara litteratur är olika mellan olika tidsepoker.[1]
  • Socialt fenomen - Fokusera samspelet mellan litteraturen och det givande i samhället[1]

Beskrivningen kan låta abstrakt men i praktiken brukar litteratursociologiska studier vara mycket konkreta. Det gäller litteraturens vardagsvillkor.

KällorRedigera

  1. ^ [a b c] Litteratursociologi - Johan Svedjedal
  • Lars Furuland, Litteratursociologi, (redigerad av Furuland & Svedjedal)